Moja pracovná činnosť v lokalite Triblavina.

Autor: Milan Grožaj | 19.4.2017 o 8:32 | Karma článku: 3,69 | Prečítané:  1455x

Ako aktivista spolu s ostatnými v OZ Triblavina bojujeme za zlepšenie dopravy v tejto lokalite, tak ako je schválená a povolená  v koncepcií dopravy a záväznej časti územného plánu BSK s súbežnými komunikáciami -  kolektormi.

Volám sa Ing. Milan Grožaj a som 37 rokov stavebným inžinierom. Zároveň som aj predsedom občianskeho združenia Triblavina, ktoré bojuje za lepšiu dopravu v bratislavskom kraji, ktorých súčasťou sú aj súbežné komunikácie –kolektory popri diaľnici D1. Žijem v Svätom Jure a dopravné problémy nášho regiónu sa ma dennodenne dotýkajú. Mojim zamestnaním je vykonávanie inžinierskej činnosti v stavebníctve, t.j. – vybavovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení. Pracujem aj ako stavebný dozor na stavbách.

V lokalite Triblavina som vykonával inžiniersku činnosť od roku 2003 pre obec Chorvátsky Grob, ale aj pre súkromné osoby. Pre spoločnosť Agilita sa moja pracovná činnosť v tejto lokalite v katastrálnych územiach Chorvátsky Grob, Bernolákovo a lvanka pri Dunaji začala až 13.12.2006 podpísaním zmluvy pre výstavbu inžinierskych sietí pre priemyselné parky Triblavina a Alip. Pre túto spoločnosť som vybavoval povolenia pre výstavbu inžinierskych sietí  a na stavbe týchto inžinierskych sieti som vykonával stavebný dozor.

V rámci zmluvy so spoločnosťou Agilita (konateľ JUDr. Šebo) som okrem  inžinierskych sietí pripravil právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu starej cesty Triblavinská I. etapa v Chorvátskom Grobe v lokalite Čierna Voda (právoplatnosť stavebného povolenia 14.12.2009, predĺženie platnosti od 7.10.2011). Po ukončení výstavby inžinierskych sietí a vydaní všetkých stavebných povolení sa 26.11.2015 moja spolupráca s touto spoločnosťou ukončila.

Obec Chorvátsky Grob sa vzhľadom na megalomanský projekt spoločnosti, ktorá v danej lokalite chce vybudovať mesto so 45 tis obyvateľmi, vypísala súťaž na uzavretie mandátnej zmluvy na odborné inžinierské - konzultačné a sprostredkovateľské činnosti vedúce okrem iného aj k legitímnemu dopravnému napojeniu Triblavinskej cesty na cestu I/61 v parametroch minimálne cesty III. triedy, alebo priamemu napojeniu na diaľnicu D1, alebo na jej kolektory do júna 2012 resp. 12 mesiacov od podpisu mandátnej zmluvy. Túto súťaž som vyhral a obec Chorvátsky Grob so mnou podpísala „Dohodu o vykonaní práce“ v termíne od 2.5.2011 do 31.12.2011. Následne dňa 2.1.2012 obec Chorvátsky Grob so mnou podpísala zmluvu na dobu určitú do 31.12.2012 na ten istý predmet činnosti.

Aby sa Triblavinská cesta podľa plánov obce mohla napojiť na kolektory diaľnice D1, musela obec Chorvátsky Grob jednoznačne vyvrátiť tvrdenie súkromnej spoločnosti, že sa jedná o cestu oficiálne nezaradenú do cestnej siete a preto ju NDS a.s. nemôže na kolektory napojiť. V rámci mojej inžinierskej činnosti som preukazoval na všetkých jednaniach s NDS, že sa jedná o cestu, ktorá je síce nezaradená, ale má právoplatné stavebné povolenie z roku 1966 (na severnej strane diaľnice) a právoplatné stavebné povolenie z roku 2009 predĺženej platnosti z roku 2011, ktoré som vybavoval pre súkromnú spoločnosť.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že som zastupoval záujmy obce Chorvátsky Grob, ktoré boli totožné so záujmami všetkých obyvateľov a podnikateľov z daného územia, ktorí si postavili stavby podľa platného územného plánu obce. Na stretnutiach s NDS som teda opäť zastupoval obec Chorvátsky Grob.

Po podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory“ som ukončil činnosť súvisiacu s mojou zmluvou uzavretou s obcou Chorvátsky Grob, keďže som splnil jej obsah a Triblavinská cesta bola v projekte napojená na kolektory na diaľnicu D1 v zmysle všetkých dopravných prieskumov, štátnych expertíz a územného plánu BSK. K tomuto dátumu som teda ukončil všetku pracovnú činnosť ohľadne napojenia Triblavinskej cesty na kolektory diaľnice pre obec Chorvátky Grob.

Podľa mne dostupných informácií a aj podľa katastrálnej mapy spoločnosť Agilita nevlastní žiadne pozemky v tomto území. Keďže ich predala po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí na inžinierske siete, ktoré v danom území vybudovala a ktoré boli štátnymi a samosprávnymi úradmi dané do užívania ešte v roku 2009. Spoločnosť Agilita v danom území vlastní inžinierske siete, ktoré kompletne financovala zo svojich zdrojov a na ktorých realizácii som pracoval ako stavebný dozor až do vydania povolenia na užívanie týchto sietí. 

Dňa 27.10.2014 oslovila spoločnosť Agilitu geodetická kancelária Terra s.r.o., ktorá pracovala na dokumentácii stavby  „Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory“. Od spoločnosti Agilita žiadali zakreslenie inžinierskych sieti v ich vlastníctve.  Keďže sa v mojom archíve stavebného dozoru nachádzali skutočné zamerania týchto sietí, oslovil ma konateľ JUDr. Šebo, aby som bol nápomocný projektantom a poskytol im údaje z môjho archívu.   

Dňa 24.11.2014 mi prišla ďalšia žiadosť o doplnenie údajov o inžinierskych sieťach vo vlastníctve Agility s.r.o. od projektantov stavby: „Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory“. Údaje som im opäť poskytol. Zároveň mi poslali návrh preložiek týchto inžinierskych sietí. Dňa 14.1.2015 som sa zúčastnil ako bývalý stavebný dozor znalý problematiky a umiestnania inžinierskych sietí na rokovaní u hlavného inžiniera projektu diaľnice D1 Ing. Svetlanského (projekčná kancelária Amberg Engineering Slovakia s.r.o.), kde spoločnosť Agilita odsúhlasila projektovú dokumentáciu preložiek jej inžinierskych sietí.

Na moje veľké prekvapenie ma  dňa 10.11.2015 požiadal projektant D1 o kontrolu a súhlas s novo navrhovanými preložkami inžinierskych sietí spoločnosti Agilita podľa zmenenej projektovej dokumentácie stavby: „Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6 pruh + kolektory“ ale už bez kolektorov. Odmietol som im dať súhlas s takto vykonanou zmenou prekládok a upozornil som svojho bývalého klienta JUDr. Šeba, že som obdržal projektovú dokumentáciu na preložky sietí vo vlastníctve spoločnosti Agilita, ktoré nie sú v súlade s dohodnutým a odsúhlaseným riešením.

Spoločnosť Agilita poslala dňa 30.1.2016 oficiálny list NDS s nesúhlasným stanoviskom na prekládku svojich inžinierskych sietí tak, ako ich projektanti navrhli. Na základe tohto listu ma JUDr. Šebo požiadal ako miestne znalého odborníka, aby som sa zúčastnil rokovania na NDS a.s. k zmene koncepcie dopravy (vypustenie kolektorov) a zmene prekládok inžinierskych sietí. Po vyjadrení nesúhlasného stanoviska spoločnosti Agilita a jej konateľa JUDr. Šeba s pripravovaným riešením som sa viac nezúčastnil na rokovaniach s NDS v súvislosti s inžinierskymi sieťami spoločnosti Agilita a už vonkoncom nie v súvislosti s obchodnými resp. inými záujmami tejto spoločnosti a ani žiadnej  inej spoločnosti.

Konzultácie týkajúce sa zamerania jestvujúcich sietí a navrhovaných prekládok týchto sietí som vykonával bez nároku na honorár, keďže som to ako bývalý stavebný dozor sietí pokladal za svoju profesijnú povinnosť, keďže lokalitu a siete v nej poznám. 

Momentálne ako aktivista žijúci v našom regióne, poznajúci katastrofálnu dopravnú situáciu, spolu s ostatnými v OZ Triblavina bojujeme za zlepšenie dopravy v tejto lokalite, tak ako je schválená a povolená  v koncepcií dopravy a záväznej časti územného plánu BSK s súbežnými komunikáciami -  kolektormi .   

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Po zatýkaní prominentov môžu prísť zmeny v podmienkach väzby

Smer sa o zmenu pokúšal cez pozmeňujúci návrh aj s amnestiou.

Dobré ráno

Dobré ráno: Sputnik v Maďarsku aj Matoviča používa Orbán na propagandu

Sputnik má Viktor Orbán na propagandu.


Už ste čítali?